Instellingsbesluit Adviescommissie Gids Proportionaliteit gepubliceerd

Het Besluit is hier terug te lezen.