Handreiking selectie bij onderhands aanbesteden gepubliceerd

Onlangs is de PIANOo Handreiking Selectie van ondernemers bij onderhandse aanbestedingen gepubliceerd.