E-herkenning bij registratie op Tenderned

Brief van de Minister van Economische Zaken aan de Eerste Kamer inzake Beantwoording vragen over het gebruik van eHerkenning bij registratie op TenderNed.