Brief over wijzigen Gids P

Bij brief van 26 januari jl. heeft Minister Kamp de Kamer geïnformeerd over zijn voornemen om een nieuwe procedure voor het wijzigen van de Gids P in te stellen.

Daarover is op Aanbestedingscafe een artikel geschreven.