Antwoorden Minister BZK i.h.k.v. de inbreukprocedure woningcorporaties

Bij brief van 20 februari jl. heeft de Minister van BZK vragen van Tweede Kamerleden beantwoord naar aanleiding van de lopende inbreukprocedure woningbouwcorporaties.