Actieagenda Beter Aanbesteden

Hierbij treft u de onlangs gepubliceerde Actieagenda Beter Aanbesteden en de bijbehorende Kamerbrief aan.