Aanbestedingsbesluit, Gids Proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken 2012

Hierbij treft u aan het Aanbestedingsbesluit met bijbehorende nota van toelichting alsmede de Gids Proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken 2012.