Werkgroepen

Het vormen van werkgroepen ter nadere uitwerking van een bepaald onderwerp of ter vorming van een reactie namens de NVvA zal blijvend aandacht worden gegeven. Op de website zal worden aangegeven indien er een werkgroep wordt opgericht. U kunt zich daarvoor dan aanmelden via info@aanbestedingsrecht.org of kijk bij contact.


Werkgroep "Aanbesteden in het sociaal domein"

Tijdens de jaarvergadering op 24 november jl. heeft het bestuur van de NVvA aangegeven dat er een werkgroep "Aanbesteden in het sociaal domein" in het leven wordt geroepen. Op 23 maart a.s. vanaf 16.00 uur vindt er een aftrapbijeenkomst plaats.

Mocht u zich hier nog voor willen aanmelden, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zijn met name nog op zoek naar leden die werkzaam zijn bij gemeenten of zorgaanbieders. In dat geval kan een e-mail gestuurd worden naar: info@aanbestedingsrecht.org. Na aanmelding zal de syllabus worden toegezonden.


12 mei 2015

Reactie op de consultatie i.v.m. het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 i.v.m. de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen.


Evaluatie Aanbestedingswet 2012

8 december 2014

De Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht heeft drie werkgroepen, bestaande uit leden van de NVvA, gevormd met als doel enerzijds het evalueren van de werking van de Aanbestedingswet 2012 tot nu toe en anderzijds hun visie te formuleren op de vraag welke onderdelen van de nieuwe richtlijnen wel en welke niet in het Nederlandse recht dienen te worden geïmplementeerd en zo ja in welke vorm.

Inmiddels zijn de rapporten aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken.