NVvA op Locatie

NVvA Regiobijeenkomst in Eindhoven op 15 november a.s.

Zoals bekend heeft het bestuur het plan opgevat om onder het motto "(het bestuur van) de NVvA komt naar u toe" enkele ledenbijeenkomsten in de regio te organiseren. De eerste bijeenkomst in deze reeks zal plaatsvinden op 15 november 2018 van 14.30 tot 17.00 uur in Eindhoven. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor leden van de NVvA die uit de zuidelijke helft van Nederland komen. Deze bijeenkomst zal hoofdzakelijk een sociaal karakter hebben. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Het programma ontvangt u zo spoedig mogelijk. 


Zoals reeds aangekondigd in de najaarsvergadering van de NVvA op 14 november jl. heeft het bestuur het erelid Willem Sinninghe Damsté verzocht een voorstel te doen voor een interessant aanbestedingsproject dat geschikt is voor een bestudering ter plaatse.

De keuze is gevallen op Groningen Sea – Ports.

In opdracht van Groningen Sea Ports vindt de aanleg plaats van een haven- en industrieterrein ter grootte van 2600 ha. De Eemshaven is momenteel één grote bouwput. Deze activiteiten zijn vanuit het aanbestedingsrecht bezien belangwekkend. Wij stellen het zeer op prijs dat Goningen Sea Ports bereid is om in het kader van NVvA op locatie een aantal leden van de NVvA te ontvangen en met hen een aantal onderwerpen te bespreken. Aansluitend hierop vindt een vaartocht plaats door de verschillende havenbekkens. Tijdens een hapje en een drankje daarna bestaat de mogelijkheid nog nader van gedachten te wisselen.

Tijdens de introductie ter plaatse door Rob van Essen, bedrijfsjurist bij Groningen Sea - Ports, is er aandacht voor de volgende onderwerpen.

  • de plaats van de haven binnen Nederland
  • de verzelfstandiging van het havenbedrijf Groningen Sea- Ports
  • de industriële activiteiten binnen het Eemshavengebied
  •  het aanbestedingsbeleid van G S-P als speciale-sectorbedrijf
  • afgesloten aanbestedingen, bijzondere problemen
  • voorgenomen aanbestedingen, bijzondere problemen
  • aardbevingsproblematiek
  • social return, duurzaamheid
  • past performance

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.