Bijeenkomsten / activiteiten

De NVvA is in de eerste plaats een kennisorganisatie. Het verrichten van studie vanuit de juridische invalshoek, het uitwisselen en delen van door leden opgedane kennis staat de komende jaren eveneens weer voorop. Deze kennisoverdracht wordt ondermeer bewerkstelligd door wetenschappelijke vergaderingen, het vormen van werkgroepen. Ook het uitreiken van een scriptieprijs aan net-afgestudeerden is een activiteit van de vereniging.